Informace k 2. pololetí 2022/23

Pro druhé pololetí školního roku 2022/2023 jsou všechny děti bráni jako nový členové ČHS a HO Lokomotiva Brno – všichni hradí členské na rok 2023.

Dětské kroužky jsou určeny jak pro děti, které chtějí lezení vyzkoušet, seznámit se s lezeckým pohybem, tak jsou určeny dětem, které již lezení znají, věnují se mu a chtějí se v něm dále rozvíjet. 

Dětské kroužky členíme jak věkově, tak zejména podle dovednosti a zaměření.

Hlavním cílem kroužků pro začátečníky a pokročilé není vychovávat vrcholové sportovce, ale to aby se vaše děti aktivní formou bavili a lezení se pro ně stalo nejprve hrou a možná časem i něčím víc. 

Disponujeme v případě potřeby odděleným výukovým sektorem od hlavního lezeckého prostoru. Instruktoři tak mají pro děti klidný a samostatný prostor. Pro rozvoj sportovního lezení pak naše stěna disponuje od února 2021 ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem prostorem národního sportovního centra jak pro lezení na obtížnost, tak pro lezení na rychlost.

Pro kurzy využíváme také boulderingovou stěnu, která je uzpůsobena pro lezecké hry a také ze všech stěn v Brně disponujeme nově již třinácti samojističi, které maximálně zefektivňují lezecký čas dětí při maximální bezpečnosti.

Kurzy pro začátečníky jsou zaměřeny zejména na základní lezecký pohyb a bezpečnostní návyky.

Kurzy pro pokročilé zahrnují krom dalšího rozvoje lezecké dovednosti i rozvoj technických dovedností jako slaňování, základy lanové techniky i základy tréninku.

Kurzy jsou vedeny instruktory s pedagogickou praxí a vzděláním v problematice lezení na umělých stěnách. Mimo jejich osobní kvalifikace zahrnující studium na FSpS MU Brno, kurzy MŠMT a trenérské kurzy ČHS probíhá jejich průběžné doškolování a vzájemné konzultace.

Od podzimu 2020 jsou všechny děti v našich lezeckých kroužcích členy Českého horolezeckého svazu a Horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno.

–       Děti jsou v rámci své činnosti úrazově pojištěny (https://www.horosvaz.cz/pojisteni-pro-cleny/urazove-pojisteni/)

–       Děti provozují svou činnost v rámci organizovaného sportu, lze uplatnit jako bonus u přihlášek na střední školy

–       U začátečníků a pokročilých mají děti v kurzovném 1ks oddílového trika

–       Děti všech našich kroužků neplatí startovné  na závodech organizovaných HO Lokomotiva Brno v sezoně 2022/2023 

Máte ke kroužkům nějaké dotazy? Navštivte stránku s často kladeními dotazy: