Zejména pro rodiče s dětmi a začínající lezce je tak aktuálně jednou z mála možností „Lezecký terén Lažánky“. Sektor naštěstí mimo NPR, tedy ve výrazně jednodušším režimu, než řada dalších sektorů Moravského Krasu. Současně je velmi dobře dostupný díky náležitosti do intravilánu obce Lažánky, což sebou ovšem přináší komplikace jiného typu, tedy interakci uživatelů lezeckého sektoru a některých obyvatel obce.  

Aktuálně sektor nabízí již 12 hotových cest do délky 15 m a obtížnosti 2+ až 4+ a aktuálně jednu rozdělanou. Sektor je zajištěný v duchu trojková cesta pro trojkového lezce a navíc ještě malého vzrůstu. Cesty jsou zajištěny 10 mm nýty nebo lepenými nerezovými borháky za jejichž poskytnutí patří dík HUDY. Cesty vznikaly postupně v letech 2014, 2015 a 2016. Na místě je od léta 2023 umístěna informační cedule včetně QR kódu registrace k lezení. Všechny slaňáky jsou osazeny buď spouštěcí kotvičkou, karabinou nebo zatím provizorně velkou mailonkou. Celý sektor byl vybudován za finančního přispění HUDY a.s. a HUDY lezecká stěna Brno, na práci se podíleli členové HO Lokomotiva Brno a členové vzdělávání horských vůdců ČAHV běhu 2016 – 2018.

Sektor je ideální pro první kroky ve skalním terénu, lezení dětí, případně i nácviky štandování, dobírání a slaňování. Z vybavení stačí expresky, lano min. 30 m. Byť byla skála celá očištěna, doporučujeme pro lezení helmu, na některých policích mohou ležet kousky vápencového štěrku, nebo je možné uvolnění kamenů.

Návštěvní řád lezeckého terénu Lažánky

 • Lezecký terén Lažánky byl vystrojen pro nácvik lezení a lanových technik začínajících
  lezců a v žádném případě neslouží pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.
 • Lezení je v sektoru možné od 9:00 do 19:00
 • Maximální kapacita sektoru je 20 osob, pro lezení je nutné provést registraci na
  mladez.lokalka.eu/lazanky/, v žádném případě kapacitu nepřekračujte.
 • Pohyb lezců je dovolen pouze ve vyhrazeném prostoru pod skalní stěnou.
 • Zcela eliminujte pohyb na hraně louky směrem nad obec a nevstupujte do tohoto prostoru.
 • Pro parkování využívejte náves v Lažánkách.
 • Platí striktní zákaz vjezdu motorovými vozidly k prostoru lezeckého terénu; je to od
  parkoviště 2 minuty pěšky.
 • Po lezení prosím odneste svoje veškeré odpadky a v prostoru lezeckého terénu v žádném
  případě nerozdělávejte oheň v jakékoliv formě (vařič, grill, apod.)
 • Nejbližší toalety jsou na benzince v Lažánkách, 5 min pěšky; prosím respektujte, že se sektor
  nachází v intravilánu obce.
 • Při lezení respektuje že se jedná sice o velmi dobře zajištěný, ale přesto skalní terén, kde
  hrozí možnost vytržení kamenů, proto dbejte zvýšené opatrnosti a používejte helmu.
 • Lezení je na vlastní nebezpečí.
 • Je zakázáno nadlézat slaňovací body jednotlivých cest, skála nad těmito slaňáky je v národní přírodní
  rezervaci není možné ji sanovat; sestup z cest je možný výhradně slaněním, nebo spuštěním.
 • Nemanipulujte jakkoliv s jistícími body, přidávání dalších není povoleno, případné poškození
  jistících bodů hlaste správci lezeckého terénu.
 • V případě zjištění jakýchkoli nedostatků kontaktujte neprodleně správce lezeckého terénu
  Radka Lienertha: e-mail:zoban(at)seznam.cz, tel.: +420603810600
 • Nedodržování návštěvního řádu může vést ke zrušení lezeckého terénu.

Děkujeme všem za dodržování stanovených podmínek.

Přístup

Z Blanska po silnici číslo 379 směrem na Jedovnice, za benzinkou v Lažánkách první odbočku doprava na náves . Zde zaparkujte, podle zákresu pěšky cca 2 minuty do klettergarten.

Průvodce

Aktuálně klettergarten nabízí  12 hotových cest, jedna cesta je rozdělaná. Obtížnost se pohybuje od 2+ do 4+, na jištění stačí expresky. Klettergarten je pro přehlednost rozdělena do tří sektorů A, B a C, není vyloučeno, že do budoucna dojde ještě k dalšímu navýšení lezeckých linií.


Sektor A


Sektor B


Sektor C

Základní metodická doporučení pro pohyb v klettergarten

 • Navazujte se výhradně na lano a používejte pro navázání dvojitý osmičkový uzel
 • Expresky zapínejte vždy ze stabilní lezecké pozice, lanoveďte tak aby nedocházelo k možnému zkřížení oka nýtu/borkáku a expresky nebo lana a zámku karabiny s rizikem vycvaknutí v případě pádu
 • Vždy proveďte partnerskou kontrolu navázaní, založení jištění a dodržujte lezeckou komunikaci
 • Pro TR jištění vždy používejte ve vratném bodě minimálně dva prvky
 • Při spouštění spouštějte lezce přiměřenou rychlostí jeho schopnostem a terénu
 • V případě nehody volejte záchranou službu 155 a zajistěte její navigaci od hlavní silnice do prostoru klettergarten

Metodické materiály ke skalnímu lezení

Maty Lienerth, 8 let, cesta Plotnička březen 2017

Radek Lienerth

 • horský vůdce UIAGM, člen HUDY Mountain Guides
 • kurzy skalního lezení, skialpinismu, vedené výstupy na vrcholy Vysokých Tater, Alp
 • 00420603810600, zoban(at)seznam.cz, climbon.cz, www.hudysteny.cz/brno

Registrace lezení